ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

άνθρωποι της Αμερικής

η Αμερική είναι μια μακρότατη ήπει­ρος που εκτείνεται από τον ένα πόλο ως τον άλο, διαπερνώντας όλες τις ζώνες και γι’ αυτό κατοικείται από πολύ διαφορετικά ανθρώπινα γένη. Οι εντόποιοι όμως Αμερικάνοι πρέπει να διακρίνονται από τους Ευρωπαίους, που ζουν στα παραθα­λάσσια και τα νησιά της Αμερικής. Οι εντόποιοι ζουν ως άγριοι στα ενδότερα μέρη του τόπου, όπου τους ανάγκασε να αποχωρήσουν η ωμότητα των Ευρωπαίων, μετά την ανακάλυψη της Αμερικής. Αναφέρονται 5 γένη εντοπίων: οι Γροιλανδοί, οι Ου-ναλάσκιοι, οι Βιργίνιοι, οι Παταγόνες, οι Πεσχεραίοι. 1) Οι Γροιλανδοί είναι οι αρ-κτικότατοι πολικοί κάτοικοι της Αμερικής. Έχουν μικρό ανάστημα, κίτρινο ρυπαρό χρώμα, τρίχες μελανές και μαλακές. Κατασκευάζουν τα ενδύματά τους από δέρμα φώκιας. Είναι περίφημοι στην αλίευση των φαλαινών και όπλα τους είναι το τόξο, τα βέλη και το κοντάρι. 2) Οι Ουναλάσκιοι είναι ένα γένος που ανακαλύφθηκε κα­τά την τρίτη περιήγηση του κοσμοπεριηγητή Κορκ στα μακρά παραθαλάσσια της Αρκτικής (Βορείου) Αμερικής. Είναι όλοι αλιείς, βάρβαροι και άγριοι. Έχουν τρίχες μελανές και χρώμα μαυριδερό, ενώ περνούν στο άνω και κάτω χείλος τους κόκκαλα για καλωπισμό. Οι γυναίκες φορούν ένα πλατύ σαν πουκάμισο ένδυμα από δέρμα φώκιας, στολισμένο με λωρίδες ρούχου, στην κεφαλή καπέλο πλεγμένο από καλά­μια και στα πόδια ατέχνως κατασκευασμένα υποδήματα από φλούδες δένδρων ή δέρμα φώκιας. 3) Επειδή η Βιργινία είναι θερμός τόπος, οι περισσότεροι από τους αγρίους κατοίκους της περιφέρονται φορώντας μία λινή και ποικιλόχρωμη ποδιά και φτερά ψιττακών γύρω από τη μέση τους. Το δέρμα τους είναι χαλκόμαυρο, η κόμη μελανή και μακριά, το ανάστημα μέγα και ευγενές. Γύρω από τον τράχηλο φορούν ορμαθούς κοχυλιών και κοκκάλων και χαράσσουν, για καλωπισμό, διάφορα σχήματα στα σώματά τους.Τα όπλα τους είναι τόξα και βέλη. Για να φαίνονται φοβεροί, κρεμούν πίσω από την ποδιά τους μια μακρά ουρά τίγρης ή άλου ζώου, η οποία σύρεται πάνω στη γη. 4) Οι Παταγόνες ζουν στην Παταγονία, στο μεσηβρι-νό ήμισυ μέρος της Αμερκής (Νότια Αμερική). Είναι οι πιο μεγαλόσωμοι άνθρωποι του Κόσμου, από όσους έχουν μέχρι τώρα ανακαλυφθεί, επειδή το ύψος ανδρών και γυναικών δεν είναι μικρότερο των 7 ποδιών. Έχουν δέρμα μαυροχάλκινο και στολίζουν την περιοχή του προσώπου και γύρω από τα μάτια με λευκό χρώμα. Η κόμη των ανδρών είναι βραχεία, μελανή και σκληρή. Οι γυναίκες πλέκουν δύο πλε­ξούδες και τις στολίζουν με πολύχρωμες χάνδρες. Περιφέρονται γυμνοί, κρεμώντας από τη μέση ένα μέρος δέρματος της γκουανάκης και κατασκευάζουν από αυτό περικνημίδες. Στα πόδια τους φορούν ξύλινα πλήκτρα, επειδή πορεύονται πάντοτε έφιπποι. Το όπλο τους είναι η σφενδόνα, την οποία χρησιμοποιούν στο κυνήγι. 5) Οι Πεσχεραίοι είναι οι μεσημβρινότατοι πολικοί άνθρωποι, που κατοικούν στη Γη του Πυρός, αντίκρυ στο Μαγελανικό πορθμό (πορθμός Μαγελάνου). Έχουν ύψος μόλις 4 ποδών. Το χρώμα τους είναι ρυπαρό πυρώδες και είναι άσχημοι και τρισά-θλιοι. Περιφέρονται ως επί το πλείστον γυμνοί, αν και στην πατρίδα τους επικρατεί δριμύ ψύχος. Όλος ο ιματισμός τους είναι ένα κάλυμμα για το σώμα τους και ένα είδος υποδημάτων από δέρματα φώκιας, κόκκινα κοράλια και μέρη παλαιών ρού­χων, τα οποία παίρνουν από τους ναύτες με ανταλαγή για να στολίζονται.

1-2