ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 2 (Bιέννη 1812)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Ο Ψωμόκαρπος
 Αρώματα
 Οκτώ είδη Πιθήκων
 Γλαύκες διάφοροι
 Θαυμάσιoι Ιχθύες
 Χήναι διάφοροι
 Ζώα μυθώδη
 Κόκκυγες διαφόρων τόπων
 Αρώματα
 Σκώληκες αξιοσημείωτοι
 Λύκοι και Αλώπεκες
 Τα μικρότατα Πτηνά
 Βραδύποδες και Μυρμηκοφάγοι, είτε Μυρμηκολέοντες
 Φυτά των θερμών τόπων
 Νυκτερίδες διάφοροι
 Τα επτά Θαύματα του Κόσμου
 Φυτά χρωματικά αξιόλογα
 Ζώα των θερμών τόπων
 Το γνήσιον Ρήον (Ραβέντι)
 Καρκίνοι αξιόλογοι
 Φυτά των θερμών τόπων
 ’νθρωποι της Ευρώπης
 ’νθρωποι της Ασίας
 ’νθρωποι της Αφρικής
 ’νθρωποι της Αμερικής
 ’νθρωποι της Αουστράλιας
 Πλοία
 Εχίνοι θαλάσσιοι
 Φυτά των θερμών τόπων
 Οκτώ είδη Μακών
 Κάμηλοι διάφοροι
 Αστερίαι
 Φυτά χρωματικά 
 Σπάνιοι ινδικοί Ιχθύες
 Φυτά ιατρικά
 Οι Πηδήται
 Ιχθύες παράδοξοι
 Φυτά ιατρικά
 Φυτά ιατρικά και εμπορικά
 Διδελφύαι διάφοροι
 Πτηνά παρυδάτια αξιόλογα
 Φυτά ιατρικά
 Πτηνά των θερμών τόπων
 Πίναξ των εν τω Δευτέρω Τόμω Αντικειμένων

Βιέννη
1812