ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγίας Ευφημίας
Αγία Ευφημία
Πρώτο τέταρτο του 17ου αιώνα
Νικόδημος Καβάσιλας, κατά παραγγελία του διδασκάλου του Χριστόφορου [Τ.Ε.,Α΄,290]
Νικόδημος Καβάσιλας, μέχρι το 1642, δίδασκε δωρεάν

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.