ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βαρνακώβης
Μονή Βαρνακώβης
Μοναχός Χριστόφορος Μοναχός Καλλίνικος Νικόδημος (Νικόλαος) Καβάσιλας (1595-1662), μαθητής της σχολής, 1648-1662, διευθυντής της Μονής ως επίσκοπος Σαλώνων (1648), [Τ.Ε.,Α΄,290], [Σαθάς ΝΦ, 316-317], [Κ. Ελευθερουδάκης, Εγκυκλ. Λεξικόν, λήμμα "Καβάσιλας"].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.