ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

γεωγραφία πρακτική, ιστορική ή σύνθετος

η πρακτική γνώση ενός τόπου που βρίσκεται είτε στη στεριά είτε σε κάποιο νησί και όσα άλα λέγονται γι’ αυτόν, προσλαμβάνοντας λήμματα από τη φυσική, την ιστορία, την πολιτική και τη χρονογραφική. Σκοπός της γνώσης αυτής είναι η κοινή χρήση της εκ μέρους των ανθρώπων σε καιρό πολέμου ή ειρήνης, όπως σε οδοιπορίες, ναυτικές πορείες κ.λπ.

2