ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

γεωγραφία θεωρητική, μαθηματική ή απλή

η επιστήμη της σφαί­ρας η οποία συνίσταται από τη γη, το ύδωρ, τον αέρα. Μέσω της επιστήμης αυτής γνωρίζουμε το μέγεθος, τη θέση, τους κύκλους, τις διαστάσεις των τόπων, τα μέ­τρα, το σχήμα, την αναφορά της θέσης οποιουδήποτε τόπου, προς ποιο μέρος του ουρανού υπόκειται, τη θέση από την οποία αναφύεται η διαφορά των ζωνών, των κλιμάτων, των καιρών (εποχών), των ημερονυκτίων, η διάφορος κλίση των σκιών. Η γεωγραφία προϋποθέτει γνώσεις γεωμετρίας, αστρονομίας, γνωμονικής κ.α.

1