ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ατμοσφαιρική θεωρία

τμήμα της γεωγραφίας που αφορά τη γνώση του αέρος και όλων των ανέμων. Σε αυτή υπάγεται η ανεμογραφία.

1