ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο στο χωριό Βώρυ
Βώρυ
Λειτουργούσε στα τέλη του 18ου αιώνα
Το σχολείο διατηρούσαν οι Ζαρίφες [Τ.Ε,Α΄,33]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.