Μαθητές

[Γ. Κονδυλάπτη, Ποντιακά ιστορικά ανάλεκτα από του 1723-1923, Αλεξανδρούπολις 1935], [Δ. Οικονομίδου εν ΠΔΕΕ. 1930, σ. 63 εξ.]