ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αργυρουπόλεως
Αργυρούπολη
1733
Γρηγόριος, ιερομόναχος Σταύρης (εκ Καισαρείας) Τιμόθεος (εκ Καισαρείας) Παναγ. Παπαφιλίππου Δημ. Παπαγεωργίου Βασίλειος Χατζή Ακεψιμά, 1845 Αγαθόνικος Μουράτιος Κυριακίδης Γεώργιος Παπαδόπουλος, 1892
Γ.Κ. Παπαδόπουλος Πτολεμαίος Γερβάσιος Ωρολογάς [Γ. Κονδυλάπτη, Ποντιακά ιστορικά ανάλεκτα από του 1723-1923, Αλεξανδρούπολις 1935], [Δ. Οικονομίδου εν ΠΔΕΕ. 1930, σ. 63 εξ.]
Το 1733 ιδρύεται επίσης βιβλιοθήκη 1
(1) Το 1828 ο στρατηγός Πάσκεβιτς έκλεψε κώδικες από τη βιβλιοθήκη [Α.Π. Κεραμεύς, ελλ. Φιλ. Συλλ. Κων/πόλεως ΙΕ΄ παράρτημα, σ. 5]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.