ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αναλογία αρμονική

όταν οι αριθμοί είναι τρεις (συνεχείς), οι δια­φορές έχουν τον ίδιο λόγο που έχει ο πρώτος αριθμός με τον τρίτο. Όταν οι αριθμοί είναι τέσσερις, ο λόγος της διαφοράς του πρώτου από τον δεύτερο προς τη διαφορά του τρίτου από τον τέταρτο είναι ίδιος με το λόγο του πρώτου αριθμού προς τον τέταρτο.


43-44