ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κώδηξ

λατινική λέξις Codex, αρχαιότερα Caudex, ση­μαίνουσα ό,τι σημαίνει και η εληνική λέξη Βίβλος: κορμός και φλοιός δένδρου, έπει­τα και βιβλίον, κατάλογος, συλογή νόμων και θεσπισμάτων των αυτοκρατόρων, π.χ. Κώδηξ Θεοδοσιανός, Κώδηξ Ιουστινιανός, ο οποίος και καθ’ υπεροχήν Κώδηξ λέγεται. Επί Ναπολέοντος του Αυτοκράτορος συντάχτηκαν εις την Γαλίαν πολαί συλογαί νόμων ή κώδηκες: ο πολιτικός (ναπολεόντειος), ο περί των πολιτικών αγω­γών, ο εμπορικός, ο εγκληματικός, ο περί των ποινών, οι οποίοι έγιναν δεκτοί και από τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΗ  και εφαρμόζονται στη Γαλία, πλην κάποιων κε­φαλαίων του πολιτικού κώδηκος.

3