ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κύφραι

οι χαρακτήρες (σύμβολα, ψηφία) με τους οποίους παρι­στάνονται οι αριθμοί. Αυτά είναι δέκα, τα εξής: 0 (ζήρος), 1, 2, 3, …, 9. Οι κύφρες είναι κατά την άποψη των περισσοτέρων ευρήματα των Ινδών. Από αυτούς τα πα­ρέλαβαν οι Άραβες και τα μετέφεραν στην Ισπανία. Γύρω στο 999 μ.Χ. εισήχθη­σαν στη Γαλία από κάποιο μοναχό, ονομαζόμενο Γελβέρτο, που αργότερα ανέβηκε στον Παπικό θρόνο και μετονομάσθηκε σε Σιλβέστρο. Μέσω αυτού επικράτησαν στην Ιταλία και από εκεί μεταφέρθηκαν και στους Έληνες. Αυτούς τους ασπάσθη­καν όλοι, εγκαταλείποντας τους πατροπαράδοτους χαρακτήρες, λόγω του ότι ήταν εύχρηστοι στις αριθμητικές πράξεις. (σημ.: αριθμητικά σύμβολα, ψηφία.)

3-5