ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

θαλασσινού νερού σύσταση

τα συστατικά μέρη του νερού, εξεταζό­μενα χημικώς, αποτελούνται από καθαρό νερό σύμμικτο με αλικά και μεταλικά οξέα, με αλική σόδα, αλευρόγαια και τίτανο. Για το λόγο αυτό το θαλασσινό νερό έχει ποιότητα αλμυρή και υπόπικρη, προκαλεί ναυτία, αηδία και εμετό και είναι ακατάληλο για πόση και βρώση. Η αλμυρότητα των θαλασσών είναι διαφορετι­κή, ενώ και στην ίδια θάλασσα παρατηρείται διαφορά κατά διάφορες εποχές. Στους νεότερους χρόνους επινοήθηκε τρόπος να καθαρίζεται το θαλάσσιο ύδωρ από την αλμυρότητα και πικρότητα και με αποστάλαξη να γίνεται πόσιμο. Η βαρύτητα του θαλασσίου ύδατος προέρχεται από τα εμπεριεχόμενα σε αυτό μόρια του άλα­τος, κυρίως λόγω της ιδίας αυτού πυκνότητας και έχει λόγο προς τη βαρύτητα του βρόχινου νερού, κατά τον Μουσεμβρόκιο, 103: 100, προς δε το αποσταλαγμένο γλυκύ νερό 4242: 4189.

49-51