ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

θαλασσιναί ή υδρογραφικοί χάρται

οι χάρτες που απει­κονίζουν τη θάλασσα και τους αιγιαλούς. Σκοπός τους είναι να φανερώνουν στον κυβερνήτη τους δρόμους που πρέπει να ακολουθήσει για να μεταβεί από έναν τόπο σε άλο. Πάνω στους χάρτες αυτούς σημειώνονται οι μεσημβρινοί, οι παράληλοι κύκλοι και οι ρόμβοι των ανέμων, συνήθως με ευθείες γραμμές, αν και πρόκειται περί κύκλων. Δύο είναι τα είδη των θαλασσινών χαρτών: η επίπεδος χάρτα και η αναγωγική χάρτα.

68-69