ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αφαίρεσις

η εύρεση της διαφοράς δύο αριθμών, κατά την οποία ο μεγαλύτερος διαφέρει από τον μικρότερο.


9