ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Λαυσάνης.
Λαυσάνη (Λωζάνη).
Αιμίλιος Πόρτος ,1581–1593.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.