ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγχιάλου
Αγχίαλος
Κατά τον 15ο αιώνα(1)
1703, Επανίδρυση [Τ.Ε.,Α΄, 53], [Χειρόγραφο Αγιάσου (Λέσβου), "Ξενοφάνους", Στ', (283), (583)], [Αθ. Παπαδόπουλου Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη παράρτημα ΙΕ΄ τομ., ΕΦΣΚ, 162]. Η σχολή λειτουργούσε όλο τον 18ο και 19ο αιώνα.
Νικόλαος, 1792 [Τ.Ε.,Α΄, 53], [Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, Μάδυτος, Αθ.1890], [Mélanges Charle Graux, 62]. Χρυσοβέργης Κουροπαλάτης, 1795 και (1821- ), [Τ.Ε.,Α΄, 53], [Γεδεών, Απομνημονεύματα, 146]. Γρηγόριος Ροΐδης, 1819-1821, (2000 γρόσια) [Τ.Ε.,Α΄,54] / (700 γρόσια) [Τ.Ε.,Α΄,LXV]. Κων/νος Νέστορος (Φιλικός) Γρηγόριος Σαράφης
(1) Η σχολή ιδρύθηκε υπό των προυχόντων Αγχιαλιτών, Κατακουζηνών, Χρυσοβέργηδων (Κουροπαλάται) [Τ.Ε.,Α΄, 53]
(1) Βούλγαροι παρακολουθούσαν τα μαθήματα ως ακροατές [Τ.Ε.,Α΄, 53]. (2) Η σχολή είχε βιβλιοθήκη. Ο κώδικας της βιβλιοθήκης γράφηκε από τον διδάσκαλο Νικόλαο [Τ.Ε.,Α΄, 53, σημ.3], [Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, η Μάδυτος, Αθ.1890, 44].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.