ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ιδιωτικό σχολείο Αντωνίου Επάρχου.
Βενετία.
2 Δεκεμβρίου 1537.
Αντώνιος Έπαρχος Κερκυραίος.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.