ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Μουσική Σχολή Φαναρίου
Φανάρι-Κων/πολη
1884
(1) Ίδρυση της σχολής επί πατριαρχείας Ιωακείμ Γ΄ [Τ.Ε, Α΄, 48]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.