ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγ. Πετρούπολης
Αγ. Πετρούπολη
1 Χρ. Κούταλις Θεόδ. Βοελλιάνος Σπυρίδων Δεστούνης Νικόλαος Γκούτσης Φίλανδρος Ευθύμιος
(1) Στη σχολή υπότροφοι της Αγ. Αικατερίνης από την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου, ιδίως Αμοργό και Μύκονο. Το 1805 έστειλε στη σχολή ο κόμης Μοτσενίγος δέκα ελληνόπαιδα.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.