ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αντιοχείας
Αντιόχεια
1725
Ιάκωβος Αναστασίου [Ιάκωβου Καρναπά, ανέκδοτα κυπριακά έγγραφα, Αμμόχωστος 1904]
Γρηγόριος Σαμιακός Καλλίνικος Εφραίμ, μετά το 1750

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.