ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μουδανειών [Ευαγγελίδης, "Αντίλαλοι από τα Μουδανειά και τα γύρω", Θεσσαλονίκη, 1931]
Μουνδανειά
1
1820 (τροποποιείται σε αλληλοδιδακτικό), 10 Αυγούστου 1870 (καίγεται το σχολικό κτίριο)
Αντώνιος Αντωνιάδης (1804-21) Πανταλέων Οικονόμου (1803) ["Ελληνικά" (Ε΄ β΄, σ. 432)] Δημήτριος Χατζησοφιανός (Ευκλείδης) (1872-81) Βασίλειος Διαμαντόπουλος (1886-94)
Δημήτριος Χατζησοφιανός
Ιδρύεται νέο σχολικό κτίριο με τη συνδρομή του Κ.Ε. Κωνσταντινίδου, μετά την πυρκαγιά της 10ης Αυγούστου 1870.
(1) Η σχολή συναντάται ήδη το 1803 [Hammer, "Ταξίδι εκ Κων/πόλεως εις Προύσαν", Πέστη 1818]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.