ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή της Μονής του Τίμιου Προδρόμου
Καισάρεια-Μονή του Τίμιου Προδρόμου
1804(1)
Γερμανός
1882 (μετατρέπεται σε αναγνωρισμένο Γυμνάσιο) [Μ. Λεβίδου, Ιστορία Καππαδοκίας, Αθήναι 1885]
Δωρόθεος, μοναχός, 1817-1821, Θεοφύλακτος, μοναχός, υποδιδάσκαλος του Δωροθέου [Κ. Οικονόμου του εξ Οικονόμου] Άνθιμος, αρχιμανδρίτης , 1833, [Ε. Κυριακίδη, Βιογραφίαι των εν Τραπεζούντι ... λογίων, 1897] Αγαθάγγελος , 1841-1846
Παΐσιος
(1) Η σχολή υπήρχε και πριν το 1804, αλλά αυτό το έτος μετατράπηκε από ιερατική σε σχολή ανωτέρων σπουδών.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.