ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Καισαρείας
Καισάρεια
1773 (ή 1750)
Μητροπολίτης Καισαρείας Γρηγόριος ο Σωτήρης
Ιγνάτιος(1)
Γερμανός
(1) Ο Δ. Λαμπουσιάδης γράφει ότι ο Γρηγόριος ήταν μητροπολίτης Ανδριανούπολης, απ’ όπου παρέλαβε τον πρωτοσύγγελό του Ιγνάτιο, που δίδαξε στην Καισάρεια.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.