ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μηλέων
Μηλιές
Μέσα 18ου αιώνα [Τ.Ε.,Α΄,207], ή 1770 [Τ.Ε.,Α΄,210], [ΛΕ.1814, σ.71-3]
Άνθιμος Πανταζής, ιερομόναχος (†1784)(1)
Η σχολή κλείνει κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 και ανιδρύεται μάλλον το 1834 από τον Γρηγόριο Κωνσταντά [Τ.Ε.,Α΄,210].
Άνθιμος Πανταζής, έως το 1784 [Τ.Ε.,Α΄,207], [Σάθας, ΜΒ, τομ.Γ΄, σ.125] Ζαχαρίας Πανταζής(1), 1776-1788 (†) Γρηγόριος Κωνσταντάς, 1806-1821 και 1834-1/8/1843(†), μαθητής της σχολής Γεωργ. Παπαβασιλείου, βοηθός [Τ.Ε.,Α΄,210], [ΛΕ.1814, σ.71-73] Ο εφημέριος Τιμόθεος [Τ.Ε.,Α΄,210], [ΛΕ.1814, σ.71-73] Άνθιμος Γαζής (1764-1831), 1817-1821, δίδασκε λατινικά και ιταλικά [Τ.Ε.,Α΄,209] Αλέξανδρος Πέζαρος, (†1868), 1838-1857
Επιφάνιος Δημητριάδης, 1776 [Τ.Ε.,Α΄,207], [ΝΕ. ΙΓ΄, 1916, σ.422εξ]
Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς το 1813 αφιέρωσε όλη την περιουσία του υπέρ της σχολής και μέχρι την έκρηξη της επανάστασης είχε δαπανήσει 21.943 γρόσια [Τ.Ε.,Α΄,208]. Το 1813 με τη βοήθεια της Φιλομούσου Εταιρείας και διά του Αλεξάνδρου Βασιλείου συλλέχτηκε χρηματικό ποσό στη Βιέννη, καθώς και όργανα και βιβλία [Τ.Ε.,Α΄,209]. Το 1826 η Βιολέττα Εμμανουήλ αφιέρωσε στη σχολή 489 φιορίνια που τα κατέθεσε στην κοινότητα της Βιέννης [Τ.Ε.,Α΄,210].
(1) Ο Ζαχαρίας Πανταζής είναι μάλλον αυτός που συγχέεται με τον Ζαχαρία Παπαστέλιου και αυτός ίσως δίδαξε στη σχολή της Ζαγοράς (δες σχολή Ζαγοράς). Είναι επίσης πιθανόν να είναι και ιδρυτής της σχολής Μηλέων, μαζί με τον αδελφό του Άνθιμο. Ο Ευαγγελίδης δεν είναι πάλι αρκετά σαφής [Τ.Ε.,Α΄,207,208].
(1) Το 1813 η σχολή έγινε σταυροπηγιακή με σιγίλλιο του πατριάρχη Ιερεμία Δ΄, που επικύρωνε το σιγίλλιο που είχε δωθεί στους αδελφούς Πανταζή [Τ.Ε.,Α΄,208]. (2) Ο Γ. Κωνσταντάς πριν το θάνατό του κάλεσε τον Ισίδωρο, ιεροδιάκονα στο Άγιο Όρος, και τον Πλάτωνα, λόγιο ιερομόναχο στο Ταϊγάνι, για να τον αντικαταστήσουν, αλλά αυτοί δεν ήρθαν [Τ.Ε.,Α΄,210], ["Φήμη" 1887, σ.150-152], ["Προμηθέας" 1893, σ.453]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.