ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Δελβίνου
Δέλβινο
1682 [Τ.Ε, Α΄,182], [Θεμιστοκλή Μπαμίχα, ΗΧ, τομ.Ε΄,1930, σ.56-75]
Στο διάστημα 1802-1804 η σχολή παρακμάζει λόγω οικονομικών προβλημάτων
Βασίλειος εκ Μήκρισης, 1682-1694 Ζαχαρίας εκ Κούτσι, 1695- Μάξιμος Αχριδών, -1735 Συρματίδης Χριστόδουλος Πασχάλης (μοναχός), 1739-1760 Χατζηγεωργίου Παϊσιος, 1761-1768 Άνθιμος, 1769-1789 Μάξιμος (μοναχός), 1790-1794 Γεωργάκης, 1795- Συρματίδης Χριστόδουλος (το β΄) Κοτσής Θεοδόσιος (ιερομόναχος) , -1812 Θωμάς Αναστάσιος, -1835 Κων/νος (ιερομόναχος), αρχές του 19ου αιώνα Γαζής Γεώργιος, αρχές του 19ου αιώνα [Τ.Ε,Α΄,183,σημ.2] Λαμπόβας Πέτρος, 1836 Λάμπης, 1836 Ζαγορίσιος Νικόλαος, 1836, ελληνοδιδάσκαλος Πολυχρόνης Ζαγόρας Γεώργιος Παγωνιανής Στέφανος Ζώτος Βασίλειος, 1868
Σπυρίδων Στράτης, Κληροδότημα [Τ.Ε, Α΄,182, (183,σημ.1)] 1797, αφαίρεση από τον Ναπολέoντα των χρημάτων του κληροδοτήματος του Σπυρίδωνα Στράτη [Τ.Ε,Α΄,182]
1749, ανέγερση κτιρίου στην συνοικία Λάκκας [Τ.Ε,Α΄,183], [Ι.Βελούδης, «Χρυσσαλίδα», 1863, σ.29], [Ι. Βελούδη, ΕΟΑ, Βενετία, εκδ.β΄,1893, σ.197]
(1) Ο έμπορος Σπυρίδων Ρίζος αναφέρει το σχολείο ως επιστημονικό και γραμματολογικό [Τ.Ε,Α΄,183], [Ευαγγελίδη Δ., Β.Ήπειρος, 1919, σ.189]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.