ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ιδιωτικό παιδαγωγείο.1
Σέρρες.
Λειτουργούσε το διάστημα 1872-1873 [Τ.Ε, Α', 144].
Η σχολή ιδρύθηκε με δαπάνες των Ελβετών προστατών του Μαρουλή [Τ.Ε, Α', 144]. Παρέχονταν δωρεάν τροφή, ενδυμασία και διδασκαλία [Τ.Ε, Α', 144].
(1) Στη σχολή υπήρχε και οικοτροφείο [Τ.Ε., Α', 144]. (2)Η σχολή κατηγορήθηκε για προτεσταντική προπαγάνδα [Τ.Ε., Α', 144].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.