ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ελασσώνος
Ελασσώνα
Η σχολή λειτουργούσε σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.
Ιωαννίκιος, αρχιεπίσκοπος Ελασσώνος, 1798-1809, [Τ.Ε., Α΄, 110]
(1) Το παράδειγμα του αρχιεπισκόπου Ελασσώνος Ιωαννίκιου ακολούθησαν και άλλοι ιερείς και λαϊκοί. [Τ.Ε., Α΄, 110], [Κύριλλος Κ. (Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος) «απολογία ιστορική και κριτική υπέρ του ιερού κλήρου της Ανατολικής Εκκλησίας κατά των συκοφαντιών του Νεόφυτου Δούκα»].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.