Μαθητές

(αδερφός του μητροπολίτη Ιωαννίνων Παρθενίου),[Τ.Ε., Α', 166]