ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγίου Νικολάου Στρατηγοπούλου (Ντίλιου).
Στο νησί των Ιωαννίνων1[Τ.Ε., Α', 165], [ΔΙΕΕ , 1923 , Η΄ , σ. 557-565 ]
1206, [Τ.Ε., Α', 165], [Ι.Λαμπρίδη, περιγραφή Ιωαννίνων, σ.64].
Μακάριος Τσεχούλης, -1453. Μανασής Πλέσσας , ( μοναχός ) , 1453-1455. Επιφάνιος Ηγούμενος. Νικηφόρος Γλυκύς. Νικόλαος Κεραμεύς. Νήφων Μεταξάς (+1546). Ιωάσαφ Β', 1555-1565. Νικηφόρος Πριγγικεύς ,1645.
Σωφρόνιος Μάξιμος Πελλοπονήσιος [Τ.Ε., Α', 166]. Κόντος, (αδερφός του μητροπολίτη Ιωαννίνων Παρθενίου),[Τ.Ε., Α', 166].
(1)Ο μητροπολίτης Παραμυθίας Αθηναγόρας απέδειξε ότι η σχολή βρισκόταν στο νησί και όχι στο φρούριο των Ιωαννίνων [Τ.Ε., Α', 165].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.