ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σώματα στερεά

όσα σώματα δεν μπορούν να διαιρεθούν χωρίς δύ­ναμη.

14