ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σώματα ρευστά

όσα σώματα υποχωρούν στην μικρότερη προσβολή (πίεση).

14