ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σώμα

υλικό, η τριπλή διαίρεση του οποίου περιέχει υλική ποσότητα, δηλαδή σωματικά μερίδια εξ ατόμων αποτελούμενα. Το ότι τα σώματα υπάρχουν αληθώς και πραγματικώς δεν είναι κάτι που μπορεί να αποδειχτεί γε-ωμετρικώς. Οι αισθήσεις μπορούν να μας πείσουν για αυτή την ύπαρξη, γιατί αν αμφισβητήσουμε τη γνώση που αποκτούμε μέσω των αισθήσεων, αμφισβητούμε και την ακριβέστατη παρατήρηση και την πειραματική διαδικασία.

16-17