ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σώμα

το μέγεθος που έχει μήκος, πλάτος και βάθος. Τρεις οι διαστάσεις του σώματος.

3