ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σφαίρα

το σώμα του οποίου το κέντρο απέχει σε ίσες αποστάσεις

από όλα τα μέρη της επιφάνειάς του.

14