ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σύστημα ηλιακόν ή πλανητικόν

αποτελείται από 11 πλανήτες, που είναι οι Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Εστία, Ήρα, Δήμητρα, Παλάς, Ζευς, Κρό­νος, Έρσχελ, 18 δορυφόρους, κομήτες, των οποίων ο αριθμός παραμένει απροσδι­όριστος και τον ήλιο. Ο Ήλιος και οι πλανήτες του συστήματός του είναι σώματα στερεά και σφαιρικά, όπως η Γη, έχουν πόλους όμοιους με αυτούς του μαγνήτη και υπόκεινται στην ενέργεια του μαγνητικού ρευστού.

17,25