ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Πράγα

μεγάλη μητρόπολη της Βοημίας, γεμάτη παλάτια και εκκλη­σίες, αποτελείται κυρίως από τέσσερις πόλεις. Εκεί βρίσκεται το διοικητήριο του βασιλείου της Βοημίας, με πανεπιστήμιο και πολύ καλή βιβλιοθήκη. Οι κάτοικοι της ανέρχονται στους 80 000.

140