ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πραγματευταί περιοδευταί

όσοι περιοδεύοντες στις αγορές και στους δρόμους πωλούν λιανικώς τα εμπορεύματά τους.

6