ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παγιότης

η δυσδιάσπαστη συνάφεια των μορίων των σω­μάτων. Αίτιο της παγιότητος θα μπορούσε να θεωρηθεί η εφελκυστική ή μαγνητι­κή δύναμη. (σημ.: στερεότητα.)

207-208