ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονάχου
Μόναχο
1–1–1827
1827–1847
Dujardin, – Μάϊο 1828. Μισαήλ Αποστολίδης ο Κρης,1828–1832 Σεραφείμ Ιππομάχης,1832– .
Δημήτριος Παρρησιάδης,1832–1847, (†1860). Γρηγόριος Καλαγάννης εκ Μυτιλήνης, πριν το 1829 ,θρησκευτικά, [βιβλία Σχολής]. Μισαήλ Αποστολίδης ο Κρης, 1829–1832, θρησκευτικά, [βιβλία Σχολής]. Σεραφείμ, 1832–1834, θρησκευτικά, [βιβλία Σχολής]. Καλίνικος Καμπάνης εξ Άνδρου, 1834–1839, θρησκευτικά, [βιβλία Σχολής]. Φίλιππος Ιωάννου, 1832–1835, ελληνικά, (†1884) [βιβλία Σχολής]. Εμμανουήλ Φωτιάδης (Φιλοπατρίδης), ελληνικά [βιβλία Σχολής]. Ρόσσιος, 1831–1840, ελληνικά , [βιβλία Σχολής]. Χαραμής, 1841–1842 , ελληνικά, [βιβλία Σχολής]. Κοτσιάς, ελληνικά [βιβλία Σχολής] .
Τα ονόματα των μαθητών [Σπυρίδων Παπαγεωργίου εν ΕΠ. Ζ΄, σ. 56 και ιδιαιτέρως Αθ. 1903].
1827: 30 ελληνόπαιδες 7-14 ετών. 1828: 40 μαθητές. 1828-1842: πολλαπλασιάζονται.
Οι υποτροφίες εξακολουθούν να δίνονται έως το 1903. 24 υπότροφοι επί Καλλίνικου Καμπάνη.
Πολλοί απ’ όσους σπούδασαν στη Σχολή έγιναν αξιωματικοί ξηράς και θάλασσας, μηχανικοί και καθηγητές.
Η Σχολή εκαλείτο ως το 1830 ελληνική [Cadetten Corps, Munchen, 1856, σ. 149 εξ.]. (2) Μετονομάστηκε το 1838 σε Βασιλικό ελληνικό Λύκειο.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.