ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Δημόσιοι διδάσκαλοι από ντόπιο συμβούλιο
Ζάκυνθος
9 Νοεμβρίου 1626
Νικόλαος Μαρτελάος, 1626-1628 Παΐσιος Μεταξάς, 1628-1631 Σ. Καλογερόπουλος, 1631-1633 Α. Βασιλόπουλος Σ. Καλογερόπουλος, 1634-1636, 2η φορά Γαβριήλ Τζούκουλης, 1637 Α. Βασιλόπουλος, 1638 Ι. Κλήμης, 1641 Ν. Κούρτζουλας, 1643 Αναστ. Δραγενίκος, 1645 Συρίγος, 1651 Φραγκίσκος Μεσσήνας, 1655 Σωφρόνιος Καλλωνάς, 1660 Αβίζης Γραδενίγος, 1661 Σπυρ. Καλογερόπουλος, 1662 Ιούλιος Τζιμπλέτης, 1663 Ιωσήφ Μπίνης, 1668 Ιούλιος Τζιμπλέτης, 1674 Άγγελος Πανιόλος, 1692 Μιχαήλ Ρουσμέλης, 1693 Φίλιππος Τζιμπλέτης,1696 Βεκέντιος Τζιμπλέτης, 1709 Φίλιππος Τζιμπλέτης, 1710 Αργυρός Βερναρδής, 1717-1719 Φίλιππος Τζιμπλέτης, 1720 Βίκτωρ Μανδρικάρδης, 1725 Φίλιππος Τζιμπλέτης, 1728 Ιάκωβος Δερώσσης ,1730 Λουδοβίκος Βαλδάνης, 1739 Ιάκωβος Δερώσσης, 1740 Αναστ. Βολτέρας, 1751 Ιάκωβος Δερώσης, 1752 Φραγκ. Μερκάτης, 1755 Δημήτριος Μερκάτης, 1759 Νικόλαος Συμμάχιος, 1778 Αλεξ. Ρώσσης, 1783 Αναστ. Μοδίνος, 1783 Αναστ. Μοδίνος, 1797
Κατά την έναρξη 284 μαθητές.
Διδάσκονταν η ελληνική, η λατινική και η ιταλική γλώσσα.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.