ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τρύπης
Μονή Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Τρύπη (Λακεδαίμονος)
(1) Ο πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής με σιγίλλιο του 1764 ώρισε να ιδρυθεί σχολή από τα εισοδήματα της Μονής. Ώρισε μάλιστα και επιτρόπους [Τ.Ε.,Α΄,361], [ΕΑ. 1900, 515-517]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.