ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή 'Αργους.
Άργος.
Μέσα του 16ου αιώνα
Η σχολή μάλλον κλείνει πριν την κατάληψη της Πελοποννήσου από τους Βενετούς (1685-1715) [Τ.Ε.,Α',304].
Ιωάννης Ζυγομαλάς, 1549-1550.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.