ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νεαπόλεως
Καισάρεια-Νεβισέχερ (Νεάπολις)
1804
1922, καταστράφηκε
Θεόκτιστος, 1804-1808 Γρηγόριος Κιράζογλους Γερμανός ιερομόναχος, 1822-1825 Δωρόθεος, 1825-1835 Ιωάσαφ, 1834-41 Ιωακείμ, μέχρι το 1846 Λεόντιος, 1846-1848 παπά Ευγένιος, 1849-1852 Μοσχονήσιος Κωνσταντίνος Γεώργιος Φιλιππίδης Σεραφείμ Σταυράκης Σαββίδης προσλήφθηκε το 1852 Κωνστ. του Θεοδώρου Πρόδρομος, βοηθός του Σ. Σαββίδη Ιωάννης Ευνούχος, βοηθός του Σ. Σαββίδη Λάζαρος Χαριτώνογλους, 1853 Δημήτριος Ηλιάδης, 1855 Φίλιππος Αριστόβουλος, μαζί με τον Ηλιάδη.
Χτίσθηκε το 1720.
[Μονογραφία στην «Εκατονταετηρίδα της εν Κων/πόλει εφορείας των Ελληνικών σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας 1820-1920, Κων/πολις»]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.