ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κορυτσάς (1).
Κορυτζά (ή Κορυτσά).
Η σχολή λειτούργησε το 1723 [Τ.Ε., Α΄,129], [ΝΕ. Τομ.Ι΄, σ.369-397]. Το 1821 η σχολή καταστρέφεται.
Ιωσήφ, 1817 [Τ.Ε., Α΄,129], [Μ. Περδικάρη, προδιοίκησις εις Ερμήλον, Βιέννη 1817 εν καταλόγω συνδρομητών ΜΝΕ, σ.79-80], [Φάρος Θεσσαλονίκης 28 Αυγ. 1907].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.