ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καστοριάς.
Καστοριά.
Πριν το 1614.
Θωμάς Μανδακάσης, 1766-1777 Θωμάς Οικονόμου, τέλη 18ου αιώνα Αργύριος ΠαπαΡίζος, αρχές του 19ου αιώνα
Γεράσιμος Παλλαδάς, -1688. Μεθόδιος Ανθρακίτης, 1710-1723, δίδασκε Καρτέσιο και Malebranche. Αναστάσιος Βασιλόπουλος, 1723-1726 Σεβαστός Λεοντιάδης, 1726-1728 και 1738 και (1746- ). Νικόλαος, 1738-1745 Τριαντάφυλλος (ιερέας), 1778, υποδιδάσκαλος [Τ.Ε., Α΄, 120] Αθανάσιος Αργυριάδης, 1845, γιος του Αργύριου ΠαπαΡίζου.
Νικόλαος Σεβαστός Λεοντιάδης
Γεώργιος Δημητρίου Κυρίτσης, 6 Οκτωβρίου 1614, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄, 118]. Χρύσανθος Νοταράς, 1614, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄,118]. Μανωλάκης εκ Καστοριάς, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄,118, σημ.2]. Γεώργιος Καστριώτης, 20 Μαρτίου 1778, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄,119]. Δημήτριος Κυρίτσης, 3 Μαρτίου 1697, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄,119]. Γεώργιος Δ. Κυρίτσης, 15 Ιανουαρίου 1715, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄,119]. Χρυσή Αθανασίου, 1807, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄,121]. Δ. Μπατλής, 1807, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄,121]. Κ. Μιχαήλ, 1807, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄,121]. Κ. Τζατζαπάς, 1807, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄,121]. Η σχολή έπαιρνε από την ελληνική κοινότητα Βιέννης 2,696 φιορ. ετησίως αφού σ’ αυτή ήταν κατατεθημένες οι δωρεές προς την σχολή [Τ.Ε., Α΄,121].
Στους όρους της δωρεάς του Γεωργίου Καστριώτη καθορίζοντα και τα μαθήματα που θα διδάσκονταν: Οκτώηχος, Ψαλτήριο, Ωρολόγιο, Ευχολόγιο, 8 μέρη Γραμματικής, και από συγγραφείς ο Χρυσολωράς, ο Κάτων, ο Φωκυλίδης και κάποιος λογογράφος [Τ.Ε., Α΄,118].
Βλέπε [Τ.Ε., Α΄,119, σημ.2].
(1) Υπήρξε πρόβλημα με την διδασκαλία του Μεθόδιου Ανθρακίτη. Το 1723 κλήθηκε από την Εκκλησία στην Κων/πολη για να απολογηθεί. Η διδασκαλία του δεν κρίθηκε αιρετική όμως διατάχθηκε το κάψιμο των χειρογράφων του και των τετραδίων των μαθητών του. [Τ.Ε., Α΄,120], [ΤΜΑ, σ.309- ], [Π. Καρολίδη, Ιστορία της Ελλάδος, Αθ.1925, σ.251- ], [ΝΦ, σ.438- ].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.