Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ευάγγελος Μέξης εξ Ηπείρου (Μεξικός)