Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Σπυρίδων Γόνιμος Κύπριος