Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Κύριλλος Σγουρομαλλιανός ο Πάτμιος